3d geometria

 • 3D geometria je dodávaná s absolútne presnými dátami. Zabraňuje sa tým možným nepresnostiam pri meraní geometrie. Kvalita je predpokladom vysokej spokojnosti zákazníka.
 • 3D geometria už nepoužíva systém horizontálnej referenčnej plochy, ale meranie v trojrozmernom priestore, čo veľmi redukuje požiadavky na presnosť nivelity (rovnosti plošín) zdviháku.
 • V porovnaní so štandardnými kamerovými geometriami 3D systém znižuje čas potrebný na zmeranie parametrov geometrie, zvyšuje produktivitu práce v každom autoservise, kde je inštalovaná. Stačí na kolesá namontovať držiaky so zrkadlovými terčmi a o niekoľko málo minút je celá geometria vozidla zmeraná.
 • Databáza údajov o vozidlách je dodávaná priamo z OEM, následne je inštalovaná do databázy geometrie.
 • Kontinuálne algoritmy (ucelené postupy) merania záklonu, odklonu a zbiehavosti, priebežné zobrazovanie údajov dávajú obslužnému pracovníkovi priebežnú informáciu o stave merania, alebo nastavovania geometrie. Netreba v programe zbytočne preskakovať z jedného merania do druhého.
 • Možnosť merania veľkosti stopy záklonu a polomeru riadenia v prípade opráv, kde je potrebných viac údajov na diagnostikovanie stavu geometrie, napríklad po väčších opravách.
 • Zariadenie nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Citlivé kamery sú od miesta merania bezpečne vzdialené. Plastové terče so zrkadlovými odrazovými plochami, ktoré sa upínajú na disky kolies sú nárazu vzdorné, odolné voči pádu na betónovú podlahu. Kalibrácia systému je veľmi jednoduchá.
 • Kamery s vysokou rozlišovacou schopnosťou a hustotou snímania zabezpečujú presné výsledky meraných uhlových odchýlok.
 • Kompletná OEM databáza údajov čo sa týka parametrov geometrie, aj inšpekcie (technickej kontroly) vozidla. Viac ako 25000 modelov vozidiel vyrábaných za posledných 25 rokov.
 • Prehľadne a jednoznačne volené grafické prostredie, jednoduché ovládanie pomocou ikon, aby sa zamedzilo chybám v ovládaní programu.
 • Vďaka rôzne tvarovaným obojstranným hrotom, ktoré sa jednoducho zasúvajú do otvorov v držiakoch meracích terčov, možno potom držiaky upínať takmer na všetky typy plechových aj liatinových diskov, bez poškodenia povrchu diskov.

x


Chcete byť informovaný o aktuálnych ponukách, zľavách v našom servise? My Vám však ponúkame viac, ak sa zaregistrujete do nášho systému, automaticky dostávate zľavu na servisné práce vo výške 10% z fakturovanej sumy.

registrácia zliav